Καθαρίστηκαν 464 στρέμματα χειμάρρων σε όλο το νησί από την Π.Ε. Χίου

Το έργο που υλοποιήθηκε από την περιφερειακή ενότητα Χίου στον καθαρισμό των ρεμάτων και χειμάρρων, παρουσίασε ο αντιπεριφερειάρχης Χίου κ. Παντελής Μπουγδάνος, την Τρίτη 12 Μαΐου 2020.

Επεσήμανε ότι πέρα από επιμέρους μικρές παρεμβάσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το όλο έργο έγινε με τρόπο οργανωμένο και μεθοδικό προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών σε ολόκληρη τη Χίο, μέσα από τρεις διαφορετικές δημοπρασίες:

– Καθαρισμοί χειμάρρων Βόρειας Χίου (Οκτώβριος 2019 – προϋπολογισμός 180.000 ευρώ). Έχουν καθαριστεί 154 στρέμματα.

– Καθαρισμοί χειμάρρων Κεντρικής Χίου (Οκτώβριος 2019 – προϋπολογισμός 180.000 ευρώ). Έχουν καθαριστεί 195 στρέμματα.

– Καθαρισμοί χειμάρρων Νότιας Χίου (Φεβρουάριος 2019 – προϋπολογισμός 180.000 ευρώ). Έχουν καθαριστεί 115 στρέμματα.

Τα εν λόγω έργα αφορούν τον καθαρισμό της κοίτης των χειμάρρων, ρεμάτων και παραπόταμων αυτών από αυτοφυή βλάστηση, φερτά υλικά, σκουπίδια ή επιχώσεις, ώστε να βελτιωθούν τα υδραυλικά χαρακτηριστικά και η παροχετευτικότητα των χειμάρρων με σκοπό την αποφυγή εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων.

Από τον κ. Μπουγδάνο επισημάνθηκε, επίσης, ότι έγιναν παρεμβάσεις σε σημεία όπου είχε να γίνει καθαρισμός για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σε περιπτώσεις άνω της 10ετίας), με προφανείς κινδύνους για πλημμυρικά φαινόμενα. Τα εν λόγω έργα συνεχίζονται με εκ νέου παρεμβάσεις καθαρισμού όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Ο προγραμματισμός της Π.Ε. Χίου περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την δημοπράτηση με το ίδιο πρότυπο, νέων έργων, προκειμένου να συνεχιστούν οι καθαρισμοί, καθώς και να υπάρξουν παρεμβάσεις σε νέα σημεία όπου κρίνεται αναγκαίο. Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί μικρότερης κλίμακας παρεμβάσεις στις Οινούσσες και προγραμματίζονται αντίστοιχες στα Ψαρά.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια