Καθορίσθηκαν οι ημερομηνίες εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη

Καθορίσθηκαν από το λιμεναρχείο Χίου οι ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη, για την χρονική περίοδο από 1η Ιουλίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020 ως ακολούθως:

  • Ιούλιος 2020: Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020
  • Αύγουστος 2020: Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020
  • Σεπτέμβριος 2020: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020
  • Οκτώβριος 2020: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας καταστεί αδύνατη η διενέργεια εξετάσεων στην προκαθορισμένη για το σκοπό αυτό ημέρα, οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη προσφερόμενη ημερομηνία, που οι ανωτέρω λόγοι εκλείψουν.

Ώρα έναρξης των εν λόγω εξετάσεων ορίζεται η 09:00.

Η θεωρητική εξέταση θα διενεργείται σε χώρο του λιμεναρχείου Χίου ενώ η πρακτική εξέταση, κατόπιν συνεννόησης με τον δήμο Χίου, στο Ιωνικό κολυμβητήριο Χίου ή σε προκαθορισμένο θαλάσσιο χώρο.

Η ύλη τόσο της θεωρητικής εξέτασης όσο και της πρακτικής θα είναι αυτή που καθορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, περιπτώσεις β και γ αντίστοιχα του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α/18).

Κατά τη διενέργεια των προφορικών εξετάσεων θα εφαρμοστούν τα μέτρα προστασίας που ορίζονται και οι κανόνες τήρησης αποστάσεων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια