Κενές θέσεις στο Μουσικό Σχολείο Χίου

Όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε στο Μουσικό Σχολείο Χίου όπου προκηρύσσονται κενές θέσεις μέσα από τη διεξαγωγή εξετάσεων, στις τάξεις Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, καθώς και την Α΄ B, Γ’ Λυκείου, του σχολικού έτους 2021 – 2022.

Συγκεκριμένα προκηρύσσει δύο (2) κενές θέσεις στη Β΄ Γυμνασίου, τρεις (3) κενές θέσεις στη Γ΄ Γυμνασίου και δύο (2) κενές θέσεις στην Α΄ Λυκείου, τέσσερις (4) κενές θέσεις στη Β΄ Λυκείου, δύο (2) κενές θέσεις στη Γ΄ Λυκείου.
Οι κατατακτήριες αυτές εξετάσεις θα διενεργηθούν από επιτροπή καθηγητών στο χώρο του Σχολείου την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 στις 10:00.
Τα μαθήματα που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι:
Για τη Β’ Γυμνασίου: α. Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και πράξη β. Ελληνική παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και πράξη και γ. τα υποχρεωτικά όργανα (Πιάνο και Ταμπουράς)

Για τη Γ’ Γυμνασίου: α. Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και πράξη β. Ελληνική παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και πράξη γ. τα υποχρεωτικά όργανα (Πιάνο και Ταμπουράς) δ. Ιστορία της Μουσικής ε. Μουσικό όργανο επιλογής

Για την Α Λυκείου: α. Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και πράξη Εισαγωγή στην Αρμονία β. Ελληνική παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και πράξη και γ. τα υποχρεωτικά όργανα (Πιάνο και Ταμπουράς) δ. Ιστορία της Μουσικής ε. Μουσικό όργανο επιλογής
Για τη Β Λυκείου: α. Αρμονία β. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων γ. Ελληνική παραδοσιακή Μουσική δ. τα υποχρεωτικό όργανο (Πιάνο) ε. Ιστορία της Μουσικής στ. μουσικό όργανο επιλογής

Για τη Γ Λυκείου: α. Αρμονία β. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων γ. Ελληνική παραδοσιακή Μουσική
δ. Μορφολογία ε. Ιστορία της Μουσικής στ. μουσικό όργανο επιλογής

Την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων μπορούν να την πληροφορηθούν από την ιστοσελίδα του σχολείου : http://mousikochiou.mysch.gr/, ή στο τηλέφωνο 2271081360 του Μουσικού Σχολείου Χίου,.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν από ΤΕΤΑΡΤΗ , 8 Σεπτεμβρίου 2021 έως το αργότερο την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 Σεπτεμβρίου 2021 (8:00 πμ – 13:00 μμ), στο Μουσικό Σχολείο για να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Σχολείου.

Πληροφορίες : Τηλέφωνο :2271081360 FAX :2271081360

Email : mail@gym-mous-chiou.chi.sch.gr, gymmouschi@sch.gr