Κι άλλα 1.815.000,00 € μήπως και ολοκληρωθεί το Φράγμα Kόρης Γεφύρι

Σε έναν κουβά δίχως πάτο μοιάζουν να πάνε τα εκατομμύρια ευρώ που έχουν δαπανηθεί για την ολοκλήρωση του “ταλαίπωρου” Φράγματος στης Κόρη Γεφύρι. Σε νεότερη επικοινωνία περιφέρειας Βορείου αιγαίου και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  ζητούνται από πλευράς Υπουργείου έργα και μελέτες 1.815.000 ευρώ και με τη σειρά της η Περιφέρεια ζητά χρηματοδότηση για την πραγματοποίηση τους. Αναλυτικά:

“Στις 13/1/2022, διαβιβάστηκε στην Π.Ε. Χίου το 4ο Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Εργασιών Αποκατάστασης και Πρόληψης Κινδύνου του έργου: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΟΡΗΣ ΓΕΦΥΡΙ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ», όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υπογράφηκε από τον ανάδοχο του έργου.

Με βάση το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, προβλέπεται η διενέργεια μελετών και ελέγχων, καθώς και η ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών, προκειμένου το φράγμα να παραδοθεί προς χρήση. Η συνολική δαπάνη του πρωτοκόλλου ανέρχεται στα 1.815.000,00 € περίπου και περιλαμβάνει:

α) την εγκατάσταση και παρακολούθηση δικτύου οργάνων,

β) έρευνα και ανάλυση της στατικής και δυναμικής επάρκειας του φράγματος,

γ) εργασίες καθαίρεσης και ανακατασκευής του μανδύα στεγάνωσης του φράγματος,

δ) μελέτη πλημμυρικού κινδύνου και

ε) σύμβουλο ποιοτικού ελέγχου της εκτέλεσης των εργασιών.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διαβιβάζει το Πρωτόκολλο προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με σκοπό να εξασφαλιστεί το ταχύτερο δυνατό η χρηματοδότησή τους και να αρχίσει η υλοποίησή τους. Την εκτέλεση των εργασιών θα επιβλέψει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χίου ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Αναμένουμε από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να εγκρίνει το ταχύτερο δυνατό τη χρηματοδότηση των παραπάνω εργασιών”, καταλήγει η ανακοίνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Σχόλια