Κι ο Μουτζούρης στο πάρτα όλα τώρα που γυρίζει ο κορονοϊός

Μέσα στην δίνη και στην παραζάλη του κορονοϊού βρήκε την ευκαιρία ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Κώστας Μουτζούρης να ζητήσει κι αυτός, αφού όλοι ζητάνε, από το κράτος να δώσει το ποσό των 800 ευρώ, για διάστημα κάλυψης από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε όλους τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, ανθοκόμους και μελισσοκόμους.

Κοντά σε αυτό κι άλλα λόγω της περιστάσεως να τύχουν κι άλλων ευεργετικών μέτρων, αλλά και άλλων απολύτως λογικών, τα οποία εν συνόλω παρατίθενται ως ακολούθως:

  • Καταβολή άμεσα, της συνδεδεμένης ενίσχυσης στους αιγοπροβατοτρόφους καθώς και των βιολογικών ενισχύσεων.
  • Απλούστευση των διαδικασιών υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ με παράταση των τελικών ημερομηνιών υποβολής των δικαιολογητικών τουλάχιστον ενός διμήνου, καθώς και της απαλλαγής των αγροτών από τα έξοδα για την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης.
  • Επιτάχυνση, με ταμειακή διευκόλυνση του ΕΛΓΑ από το κράτος, των αποζημιώσεων που εκκρεμούν και στερούν από τους αγρότες ρευστότητα.
  • Χρηματοδότηση από τις τράπεζες για την υποστήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας και αναστολή πληρωμών, για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, των δόσεων – ρυθμισμένων χρεών, σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.
  • Χαλάρωση των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων για την υλοποίηση εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων, ενταγμένων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και ταχεία διαμόρφωση των χρηματοδοτικών εργαλείων που θα διευκολύνουν την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής που απαιτείται σ’ αυτές τις επενδύσεις.
  • Εντατικοί και αυστηροί έλεγχοι στις εισαγωγές αμνοεριφίων από τρίτες χώρες ή από χώρες της Ε.Ε.
  • Διευκόλυνση των εξαγωγών αμνοεριφίων.
  • Επαρκής διαθεσιμότητα κτηνιάτρων στα σφαγεία.
  • Χορήγηση, άμεσα οικονομικής ενίσχυσης στους παραγωγούς για την αγορά ζωοτροφών.
  • Επιδότηση των αδιάθετων θηλυκών αμνοεριφίων με σκοπό την ανανέωση των κοπαδιών .

Κρατική μέριμνα για την απορρόφηση αδιάθετων αγροτικών προϊόντων από κοινωνικούς φορείς (πχ. Στρατός, Νοσοκομεία, ευπαθείς ομάδες, Πολύτεκνοι, άνεργοι και μετανάστες).