Κίνδυνος για τα ελληνικά παραδοσιακά αλκοολούχα ποτά

Την ανησυχία του για προωθούμενες αλλαγές στην Ε.Ε. στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών, που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα σε ελληνικά ποτά, όπως το ούζο, η τσικουδιά, το τσίπουρο και η μαστίχα Χίου, εκφράζει ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης.

Κατηγορεί δε την κυβέρνηση για ανύπαρκτα αντανακλαστικά και μηδενική ευαισθησία, καταλογίζοντάς της ότι χάνει παντού προθεσμίες. «Το ελληνικό κοινοβούλιο συζήτησε εκπρόθεσμα στις 30 Μαρτίου την αποστολή των προτάσεών του για την τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα αλκοολούχα ποτά.  Η προθεσμία έληξε στις 10 Μαρτίου και αυτό ήταν γνωστό στην κυβέρνηση από τις αρχές Ιανουαρίου», αναφέρει σε σχετική δήλωσή του.

Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Κεφαλογιάννη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως ακολούθως:

«Τις ανησυχίες, αλλά και έντονες ενστάσεις εκφράζει ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, αναφορικά με την τροποποίηση του ευρωπαϊκού κανονισμού που αφορά τα αλκοολούχα ποτά. Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα  είναι κατά βάση εξαγωγικός και στηρίζει την εθνική οικονομία αλλά και τις τοπικές κοινωνίες, σε βαθμό πάνω από 65%, δημιουργώντας αγαθά με υψηλή προστιθέμενη αξία και πάνω από 21.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Τον Δεκέμβριο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αντικατάσταση του κανονισμού (Ε.Κ.) 110/2008 – κανονισμός για τα αλκοολούχα ποτά – με ένα νέο κανονισμό, με στόχο την ευθυγράμμιση με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες της. Ωστόσο, ο νέος κανονισμός δίνει αυξημένες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αποτέλεσμα αν υιοθετηθούν οι αλλαγές που προωθούνται, να κινδυνεύσουν ελληνικά ποτά εξαιρετικής ποιότητας, όπως το τσίπουρο, η τσικουδιά, το ούζο, η μαστίχα Χίου, κ.λπ., ενώ παράλληλα να επιβαρυνθούν οικονομικά οι μικροί παραγωγοί.

Στο πλαίσιο αυτό ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  1. Η εξουσιοδότηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισης κριτηρίων υπό σειρά άρθρων όπως για παράδειγμα το άρθρο 38.1 για την οριοθέτηση των γεωγραφικών ζωνών, τους περιορισμούς και παρεκκλίσεις, αλλά και άλλες εξουσιοδοτήσεις υπό τα άρθρα 5, 16, 34.2, 41 and 46(2), έχουν σκοπό την απλή ευθυγράμμιση, ή την εισαγωγή καινοτόμων στοιχείων στο υπάρχον νομικό πλαίσιο;
  2. Πώς με τις εν λόγω διατάξεις διασφαλίζεται η τήρηση του θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά των αλκοολούχων ποτών;».