Κινεί διαδικασίες και ο δήμος Χίου για τα πασσαλάκια στην ΒΙΑΛ

Μετά την κίνηση των δικαστικών διαδικασιών και αφού παρήλθαν περίπου 20 ημέρες από την εμφάνιση του προβλήματος, αποφάσισε και ο δήμος Χίου να ασχοληθεί συστηματικά με την υπόθεση της αιφνίδιας «στένωσης» του δρόμου (ιδιωτικού της πρώην ΒΙΑΛ και νυν του δήμου Χίου) από το οποίο διήρχοντο βαρέα οχήματα, για τις ανάγκες εγκατάστασης νέων οικίσκων στο hot spot.

Το πρωί τη Δευτέρας, 8 Ιανουαρίου 2018, συνεκλήθη σύσκεψη στην διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών, στην οποία μετείχαν – εκτός των άλλων – οι αντιδήμαρχοι τεχνικών υπηρεσιών κ. Απόστολος Τζιώτης και Καμποχώρων κ. Νίκος Καρασούλης, καθώς και ο διευθυντής της υπηρεσίας κ. Λευτέρης Παπαλάνης, προκειμένου να αποφασισθούν οι ενέργειες του δήμου Χίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του astraparis.gr, αποφασίσθηκε – μεταξύ άλλων – να κινηθούν οι διαδικασίες χωρικής μεταβολής στο Κτηματολόγιο, προκειμένου τα όρια του επίμαχου χωραφιού με την ιδιοκτησία του δήμου Χίου (ΒΙΑΛ), έτσι όπως εμφαίνονται στους κτηματολογικούς χάρτες, να διορθωθούν και να ορισθούν σύμφωνα με τα συμβόλαια και το τοπογραφικό διάγραμμα που έχει στην διάθεσή του ο δήμος Χίου από την αγορά του ακινήτου.

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία αυτή, καθώς και τυχόν άλλες που ενδεχομένως θα κινήσει ο δήμος Χίου, είναι χρονοβόρες.

Να σημειώσουμε ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2017, όταν το πρώτο δημιουργήθηκε το ζήτημα με τα πασσαλάκια που είχαν βρεθεί αιφνιδίως καταμεσής του δρόμου, παρόντες στο επίμαχο σημείο ήταν οι προαναφερόμενοι αντιδήμαρχοι, ενώ ο κ. Τζιώτης – μετά από σύγκριση του τοπογραφικού του δήμου Χίου και της υφιστάμενης κατάστασης – είχε δηλώσει στον astraparis.gr ότι υπάρχει απόκλιση τουλάχιστον έως 1,30 μέτρα από τα όρια των συμβολαίων του δήμου Χίου.

Παρά ταύτα κι ενώ είχε δοθεί ευκαιρία στον δήμο Χίου για άσκηση κύριας παρέμβασης υπέρ του Δημοσίου στο ειρηνοδικείο Χίου, η δημοτική αρχή προτίμησε να μην αξιοποιήσει αυτό το ένδικο μέσο και κινεί τώρα γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες για την προστασία της περιουσίας του δήμου.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια