Κίνητρα για προσέλκυση μαθητών στο σχολείο της Βολισσού

Οικονομική ενίσχυση 200 ευρώ τον μήνα και για εννέα μήνες τον χρόνο, για έναν/μία  μαθητή/τρια, που θα φοιτήσει στο εξής στο γυμνάσιο και λύκειο Βολισσού (με προτεραιότητα τις τάξεις Β΄ και Γ΄ γυμνασίου) και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η φοίτησή του/της, προσφέρει ένας δωρητής, όπως ανακοινώθηκε από τον διευθυντή του σχολείου κ. Σωτήρη Παραδείση.

Η χορηγία ξεκινά με 1 μαθητή/τρια και στη συνέχεια θα επεκταθεί και σε περισσότερους.

Προτεραιότητα θα έχουν:

1. Οι καταγόμενοι από πατέρα και μητέρα ή τουλάχιστον από τον ένα γονέα από την Βολισσό και γενικότερα από την ευρύτερη περιοχή της Αμανής. Σε περίπτωση μη εμφάνισης εντοπίων θα προτιμηθούν Χιώτες ή και από άλλα μέρη.

2. Τα παιδιά των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα σχολεία της Βολισσού όλων των σχολικών βαθμίδων και για όσο χρονικό διάστημα εργάζονται στις ως άνω σχολικές μονάδες.

Επίσης οι ανωτέρω θα τυγχάνουν και όλων των ευεργετημάτων ήτοι: χρηματικά βοηθήματα στους αριστεύσαντες, υποτροφίες για την εισαγωγή και φοίτησή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως και οτιδήποτε άλλο θα αποφασίσει ο υπό ίδρυση σύλλογος αποφοίτων και φίλων του γυμνασίου Βολισσού.

Οι ενδιαφερόμενοι κηδεμόνες μπορούν να στείλουν τις αιτήσεις τους, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη διάθεση κριτηρίων προτεραιότητας (εντοπιότητα κ.λπ.) στο φαξ 22740 21207 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  μέχρι την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 12η μεσημβρινή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 6972 071782.

    Το σχολείο μας εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες του προς τον δωρητή, ο οποίος και στο παρελθόν μας έχει ενισχύσει ποικιλοτρόπως και εκφράζει την ευχή να ακολουθήσουν το παράδειγμά του και άλλοι.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια