Κινούνται οι διαδικασίες για το βιοτεχνικό πάρκο της Χίου

Χείρα βοηθείας στον δήμο Χίου αποφάσισε να απλώσει το Επιμελητήριο Χίου, εκταμιεύοντας ποσό 7.000 ευρώ ώστε να προχωρήσει η μελέτη για την δημιουργία βιοτεχνικού πάρκου στο νησί.

«Τα χρήματα αυτά θα προστεθούν σε ακόμα 10.000 ευρώ που θα δώσει ο δήμος Χίου, ώστε να ανατεθεί η μελέτη εξεύρεσης χώρου ικανού να φιλοξενήσει όλες τις δραστηριότητες βιομηχανικού – βιοτεχνικού χαρακτήρα που αναπτύσσονται στη Χίο», εξήγησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Γεωργούλης.

Όπως διευκρινίζει, η μελέτη θα αναζητήσει έκταση τουλάχιστον 55 στρεμμάτων κατάλληλη για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων τέτοιου είδους, ενώ θα ζητηθεί από τους μελετητές και η καταγραφή δύο ή τριών εναλλακτικών λύσεων.

Πρώτος στόχος, όπως σημείωσε, είναι να βρεθεί δημόσια ή δημοτική έκταση, χωρίς – όμως – να αποκλείονται και οι ιδιωτικές εκτάσεις ειδικά στη περίπτωση που ο ιδιοκτήτης τους συνηγορήσει στην δημιουργία κάποιας σύμπραξης που θα ευνοεί την δημιουργία του βιοτεχνικού πάρκου.

Όσον αφορά το χωροταξικό, όρος είναι να βρεθεί κάποια έκταση κοντά στην πόλη, που θα εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση, τόσο στους επαγγελματίες που θα εγκατασταθούν εκεί, όσο και στους καταναλωτές που θα τους αναζητήσουν.

Ο κ. Γεωργούλης, πάντως, δεν έκρυψε ότι η έκταση αυτή θα αναζητηθεί στην περιοχή μετά του Γρου, καθώς και στα Καμπόχωρα, αφού εκ πρώτης όψεως εκεί φαίνεται να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη μιας τέτοιας δραστηριότητας.