Κλείνει η Γλύπτη για τα οχήματα

Το τοιχίο του 1ου και 9ου Νηπιαγωγείου Χίου επισκευάζει ο Δήμος Χίου. Για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών κατασκευής αυτού του τοιχίου, θα απαγορευτεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γλύπτη 29-41 από την συμβολή της με την οδό Βαρδαλάχου έως την συμβολή της με την οδό Παρθενίου από την Τρίτη στις 11 Αυγούστου 2020 έως και την Παρασκευή στις 14 του ίδιου μήνα

Παρακαλούνται οι πεζοί και οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης, καθώς και τις προσωρινές σημάνσεις κυκλοφοριακής ρύθμισης.

Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που πιθανόν να δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση του έργου, σας γνωρίζουμε ότι θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για την ομαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων.