Κλείνει η Σουρή

2

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι εξαιτίας του έργου κατασκευής των πεζοδρομίων στην Προκυμαία και προκειμένου να εκτελεστούν τεχνικές εργασίες, η οδός Σουρή θα παραμείνει κλειστή από τις 4 μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου.
Παρακαλούνται οι πεζοί και οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.
Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που πιθανόν να δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου, σας γνωρίζουμε ότι θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για την ομαλή κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων.

Σχόλια