Κλείνει ο δημοτικός κήπος λόγω εργασιών

Ξεκινά το έργο ανάπλασης του δημοτικού κήπου και από σήμερα, Δευτέρα  14 Νοεμβρίου 2022,  απαγορεύεται η είσοδος στο κοινό  εσωτερικά του εργοταξίου για λόγους ασφαλείας και εύρυθμης εκτέλεσης των εργασιών.