Κλείνει το λιμάνι την Κυριακή για τον αγώνα δρόμου

Από τις 10:00 έως 13:00 της Κυριακής 11 Φεβρουαρίου 2024, εξαιτίας της πραγματοποίησης των αγ΄λωνων δρόμου του ΣΕΓΑΣ θα κλλείσει για τα οχήματα το λιμάνι.

Συγκεκριμένα από το ύψος των εγκαταστάσεων του Ναυτικού Ομίλου Χίου μέχρι και το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «PLAN B», συμπεριλαμβανομένου του νότιου λιμενοβραχίονα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή των περιφερειακών αγώνων σε δημόσια οδό.

Κατά τις ώρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας θα υπάρχει ειδική σήμανση ρύθμισης με πινακίδες Ρ-7 και υποχρεωτικής πορείας, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε ευκρινή σημεία και σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων Πυροσβεστικής, Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος κλπ..

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά τον κατάπλου – απόπλου πλοίων της γραμμής, καθώς και όπου κριθεί απαραίτητο για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας πολιτών και οχημάτων, μπορεί να τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν.

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ