Κλείσιμο της οδού Καραολή και Δημητρίου στην πόλη της Χίου

Ο δήμος Χίου ενημερώνει ότι προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου «Ενίσχυση δικτύου χαμηλής τάσης υποσταθμών 25,26,27 και 28 Χίου», θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τις 07:30 έως τις 15:30 την Κυριακή 6 Μαΐου 2018  στο ρεύμα κυκλοφορίας εισόδου προς την πόλη της Χίου στην οδό Καραολή και Δημητρίου, από την συμβολή της με την οδό Αγίου Ελευθερίου έως την συμβολή της με την οδό αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας  θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων.  Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση  των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια