Κλείσιμο του λιμανιού προτείνει το λιμεναρχείο

Πεζόδρομο το λιμάνι προτείνει δοκιμαστικά το λιμεναρχείο Χίου στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στη μονοθεματική του δημοτικού συμβουλίου Χίου.

Η πρόταση του λιμεναρχείου συντάσσεται με αντίστοιχες προτάσεις που είχαν κατατεθεί την προηγούμενη χρονιά από τις αντιπολιτεύσεις του δημοτικού συμβουλίου, με τη δημοτική αρχή να τις χαρακτηρίζει ανεφάρμοστες.

Συγκεκριμένα, η Τροχαία του λιμεναρχείου προτείνει, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και των επισκεπτών της Χίου, προτείνουμε να εξεταστεί το ολικό κλείσιμο της παραλιακής οδού του κεντρικού λιμένα δοκιμαστικά, για το τελευταίο Σάββατο του Ιουλίου , στις 30 Ιουλίου 2002 από τις  21.30 έως 00.30 και στη συνέχεια για τα δύο πρώτα Σάββατα του Αυγούστου, στις 6 και στις 13 του μήνα. “Προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού, αποτελεί η σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων φορέων, η ευρεία ενημέρωση των πολιτών και η  εξυπηρέτηση του πλοίου της άγονης γραμμής για τις παραπάνω ημερομηνίες από τον λιμένα των Μεστών”.