Κλειστή Γλύπτη την Παρασκευή

Το τοιχίο του 1ου & 9ου Νηπιαγωγείων Χίου, πρόκειται να επισκευάσει ο Δήμος Χίου. Για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών κατασκευής αυτού του τοιχίου, θα πραγματοποιηθεί θα απαγορευτεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γλύπτη 29-41 από την συμβολή της με την οδό Βαρδαλάχου έως την συμβολή της με την οδό Παρθενίου την Παρασκευή στις 21 Αυγούστου 2020.

Επισημαίνεται ότι η διευθέτηση της κυκλοφορίας των οχημάτων θα γίνεται από την οδό Βαρδαλάχου στην ανωτέρω ημερομηνία.

Παρακαλούνται οι πεζοί και οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης, καθώς και τις προσωρινές σημάνσεις κυκλοφοριακής ρύθμισης.