Κλειστή η Σκαραμαγκά

Κλειστή λόγω εργασιών θα παραμείνει η οδός Σκαραμαγκά την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 από τις 7:30 εως 14:00. Η οδός θα παραμείνει κλειστή  από στην συμβολή της με την οδό  Κων/νου Μονομάχου στον Φραγκομαχαλά .

Θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων.  Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος,  θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση  των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.