Κλειστός ο δρόμος στο Κόρης Γεφύρι

Λόγω σκυροδέτησης του μανδύα στεγάνωσης του φράγματος «Κόρης Γεφύρι», ο δρόμος πρόσβασης από τη στέψη του φράγματος  προς το Δαφνώνα θα παραμείνει κλειστός την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 από τις 06:00 έως 22:00.

Τις ώρες αυτές ο δρόμος θα είναι κλειστός με τη χρήση μεταλλικών θυρών και για το λόγο αυτό εφιστούμε την προσοχή των διερχομένων οδηγών και τη συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις του αναδόχου του έργου.