Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων στη Χρήστου

Εργασίες θα εκτελούνται στην Λεωφόρου Ενώσεως μετά την συμβολή της με την Αερ. Ροδοκανάκη την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2023 στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Ολοκλήρωση – αποκατάσταση λειτουργικότητας της οδού Χρήστου δυτικά των ορίων του αεροδρομίου Χίου» .

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Λεωφ. Ενώσεως από την συμβολή της με την οδό Αερ. Ροδοκανάκη (χώρος στάθμευσης Φάρκαινας) έως την συμβολή της με την οδό Ιωάννου Χρήστου (εγκαταστάσεις βιολογικού).

Η κίνηση των οχημάτων με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο θα εκτρέπεται προς την οδό Αερ. Ροδοκανάκη και στην συνέχεια στις οδούς Ιωάννου Χρήστου και Μιχαληνού (Κ.Τ.Ε.Ο).

Η κίνηση των οχημάτων με κατεύθυνση από το αεροδρόμιο προς την πόλη θα εξυπηρετείται από την οδό Μιχαληνού (Κ.Τ.Ε.Ο) και την οδό Ράλλη (Γηροκομείο).

Παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την εργοταξιακή σήμανση και τις οδηγίες του προσωπικού που εκτελεί τις εργασίες. Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.