Κυνηγετικός Σύλλογος Χίου: Όχι στην αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων

Να μην φαρμακώνουν τα πουλιά με φυτοφάρμακα καλέι τους αγρότες κι όλους όσους τα χρησιμοποιούν ανεξέλεγκτα, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Χίου με ανακοίνωση του.
Σε αυτή σημειώνει ότι:
απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων και δολωμάτων από αγρότες, καλλιεργητές, κτηνοτρόφους κ.λ.π. για την καταπολέμηση ειδών άγριας πανίδας με σκοπό την προστασία των καλλιεργειών τους και των ζώων τους.
Επιτρέπεται μόνο η χρήση πιστοποιημένων και εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων στις προβλεπόμενες ποσότητες και με τα συστατικά που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και δεν βλάπτουν τα είδη της άγριας πανίδας.
Για όσους θέλουν να προβούν σε καταπολέμηση τρωκτικών αυτό πρέπει να γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να μην μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα σκευάσματα τα είδη της άγριας πανίδας.
Ειδικά αυτή την περίοδο που το ενδημικό μας θήραμα αναπαραγάγετε εφιστούμε την προσοχή όλων σας.
Σε περίπτωση που κάποιος συλληφθεί να τοποθετεί απαγορευμένα σκευάσματα και αυτοσχέδια δολώματα ή βρεθούν στις ιδιοκτησίες τους θα καταγγέλλεται και θα ακολουθείται η διαδικασία και οι ποινές που προβλέπονται από το νόμο.
Προβλεπόμενη Νομοθεσία: Άρθρο 259 § 5 του Νόμου 89/1969 (Δασικός Κώδικας), η αριθ. 414985/1985 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 757/Β/1985), και η αριθ. 37338/1807/Ε.103 απόφαση (ΦΕΚ 1495/Β/06-09-2010)

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια