Λεφτά… υπάρχουν για προσλήψεις και στην Μονομετοχική Α.Ε. του δήμου Χίου

Σιγά σιγά αποκαλύπτεται ότι λεφτά υπάρχουν για προσλήψεις όχι μόνον στον δήμο Χίου, αλλά και στους φορείς του, όπως σε προηγούμενες αναρτήσεις μας είχαμε γράψει για την ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε., αυτή τη φορά στην ίδια γραμμή μπαίνει και η Μονομετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων δήμου Χίου Α.Ε.

Συγκεκριμένα, διαθέτει το ποσό των 8.400 ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το έτος 2020 και με προοπτική ανανέωσης, για την πρόσληψη ενός ατόμου, βαφτίζοντας όλη την διαδικασία ως παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών εργολαβικού τύπου και στην σχετική προκήρυξη καλεί για κατάθεση προσφορών έως τις 8 Μαΐου 2020 και ώρα 09:15.

Αντικείμενο του «έργου» θα είναι η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης – Υποστήριξης διοικητικής μέριμνας και εξειδικευμένων υπηρεσιών οργάνωσης γραφείου.

Σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προσφορών, κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη προσφορά, ενώ στην διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν και νομικά πρόσωπα (εταιρείες).

Ωστόσο, από την περιγραφή όπως αυτή αποτυπώνεται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για την πρόσληψη φυσικού προσώπου, αφού περιγράφεται ως ο υποψήφιος ή η υποψήφια και τα τυπικά και άτυπα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν (γραμματικές γνώσεις, ξένες γλώσσες, γνώσεις προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, άδεια οδήγησης οχήματος κ.λπ.), το καθηκοντολόγιο, η ιεραρχική δομή στην οποία υπόκειται κ.λπ.

Φως φανάρι δηλαδή ότι πρόκειται για πρόσληψη ενός ή μιάς υπαλλήλου γραμματειακής, γενιώς, υποστήριξης, ενώ είναι γνωστό ότι η Μονομετοχική διαθέτει ήδη μία υπάλληλο για το συγκεκριμένο έργο.

Πέραν τούτου, το σημαντικότερο είναι αν η Μονομετοχική έχει έσοδα και κυρίως κέρδη, ώστε να χρηματοδοτήσει και αυτή την πρόσληψη, δεδομένου ότι δεν διαθέτει πλέον την διαχείριση των παραλιών, όπως παλαιότερα, ούτε και την διαχείριση του προσφυγικού καταυλισμού της Σούδας, από την οποία είχε έσοδα.

Στην παρούσα φάση διαθέτει περιορισμένο αριθμό εμπορικά εκμεταλλεύσιμων ακινήτων και είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν τα έσοδά της επαρκούν και για την συγκεκριμένη δαπάνη ή θα ζητήσει από τον δήμο Χίου την κάλυψη των εξόδων.

Διαβάστε παρακάτω την πρόσκληση υποβολής προσφορών και τις τεχνικές προδιαγραφές

prosklisi_monometoxiki

 

prodiagrafes_monometoxiki

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια