Λιμουζίνα, οδηγός και γραμματέας

Τα προηγούμενα επεισόδια του σήριαλ της ΔΙΑΝΟΧ σάς είναι γνωστά, δηλαδή της μίσθωσης πολυτελούς αυτοκινήτου και της πρόσληψης οδηγού, για τις ανάγκες – και καλά – μετάβασης στον χώρο υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων, ενώ «η πιάτσα βοά» ότι για άλλον προορίζεται η λιμουζίνα.

Το νέο επεισόδιο, το οποίο θα εξελιχθεί στην αυριανή (Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020) συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΙΑΝΟΧ, αφορά την πρόσληψη εργαζόμενου/ης για «Γραμματειακή υποστήριξη του προέδρου και τήρηση πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου της ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε.».

Το Δ.Σ. θα κληθεί να εγκρίνει την διάθεση της σχετικής πίστωσης, καθώς και την απευθείας ανάθεση των αναφερόμενων υπηρεσιών, που σημαίνει ότι ο υποψήφιος ή η υποψήφια υπάρχουν ήδη.

Να σημειώσουμε, ωστόσο, ότι εδώ και χρόνια και μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη θέση δεν είναι ορφανή, υπάρχει γραμματέας που διεκπεραιώνει τις παραπάνω εργασίες.

Αλλά, είπαμε, λεφτά υπάρχουν!

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια