«Μαγειρέματα» στον διαγωνισμό για τα πλυντήρια του νοσοκομείου Χίου

Περίεργες κινήσεις που παραπέμπουν ευθέως σε μεθοδεύσεις και «μαγειρέματα» του διαγωνισμού για τις υπηρεσίες καθαρισμού και σιδερώματος ιματισμού στο νοσοκομείο Χίου παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες, όπως προκύπτει από αποφάσεις της διοικήτριας κας Ελένης Κανταράκη και του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, για την παραχώρηση των σχετικών υπηρεσιών σε ιδιώτη, με προϋπολογισμό 102.556, 35 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 17%, προκηρύχθηκε στις 27 Ιουλίου 2021 και η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών έληγε στις 12 Αυγούστου και ώρα 23:00, ενώ ο διαγωνισμός (αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί στις 18 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00.

Να υπενθυμίσουμε ότι από τον περασμένο Μάρτιο το σχετικό έργο έχει παραχωρηθεί με συνεχείς απευθείας αναθέσεις στην εταιρεία ΓΕΝ-ΚΑ, με έδρα την Αθήνα και με καταληκτική ημερομηνία 31 Αυγούστου 2021.

Ωστόσο, χθες Τρίτη 24 Αυγούστου 2021 αναρτήθηκε στην Διαύγεια η από 20 Αυγούστου 2021 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου με την οποία με νέα απευθείας ανάθεση οι υπηρεσίες πλυντηρίων ανατίθενται εκ νέου στην ίδια εταιρεία για το διάστημα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και με αμοιβή 9.311,80 ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Πώς οδηγήθηκε το Δ.Σ. σε νέα απευθείας ανάθεση στην ΓΕΝ-ΚΑ

Σύμφωνα με το από 16 Αυγούστου 2021 εισηγητικό σημείωμα της αναπληρώτριας διευθύντριας της διοικητικής υπηρεσίας προς το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου η νέα απευθείας ανάθεση για έναν ακόμα μήνα κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός.

Και γιατί δεν ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, αφού – όπως προαναφέρουμε – στις 18 Αυγούστου 2021 επρόκειτο να γίνει η αποσφράγιση των προσφορών; Το εισηγητικό σημείωμα αναφέρει επ΄ αυτού τα ακόλουθα:

«Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για τον διαγωνισμό ήταν η 12/8/2021 και η διενέργεια στις 18/8/2021. Όμως λόγω έλλειψης υποβολής προσφορών παρατάθηκε η κατάθεση έως τις 27/8 και η διενέργεια στις 2/9/2021».

Μια παράταση διαγωνισμού που πέρασε στα μουλωχτά

Πώς αποφασίσθηκε η παράταση του διαγωνισμού, μετά την διαπίστωση ότι δεν υπάρχουν προσφορές;

Και γιατί παρατάθηκε και δεν κηρύχθηκε άγονος, προκειμένου να επαναπροκηρυχθεί, όπως προβλέπει η συνήθης διαδικασία;

Πότε, ακριβώς, αποφασίσθηκε η παράτασή του και υπεγράφη απόφαση, δεδομένου ότι στις 12 Αυγούστου 2021 η προκήρυξη προέβλεπε κατάθεση προσφορών έως τις 23:00;

Σε όλα τα παραπάνω και ενδεχομένως και άλλα κρίσιμα ερωτήματα δεν φαίνεται να υπάρχουν σαφείς απαντήσεις. Αντιθέτως, δημιουργούνται νέα κρίσιμα ερωτήματα.

Η παράταση, αντί της κήρυξης του διαγωνισμού ως αγόνου, έγινε με απόφαση της κας Κανταράκη, η οποία δεν αναρτήθηκε στην Διαύγεια παρά μόνον στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου Χίου. Πρόκειται για το έγγραφο με την ένδειξη «Προς κάθε ενδιαφερόμενο» (ποιοί είναι αυτοί;), με ημερομηνία 12 Αυγούστου 2021 (ημέρα λήξης κατάθεσης των προσφορών) και με αριθμό πρωτοκόλλου 12854.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η προθεσμία κατάθεσης προσφορών έληγε στις 23:00. Άρα, ευλόγως δημιουργείται το ερώτημα, πότε υπεγράφη και πότε πρωτοκολλήθηκε η απόφαση, με το δεδομένο ότι στις 11 το βράδυ οι υπηρεσίες του νοσοκομείου ήταν κλειστές;

Και γιατί η διοικήτρια αποφάσισε παράταση; Υπήρξε σχετικό αίτημα από κάποιον ενδιαφερόμενο και γιατί δεν αναφέρεται τούτο στην απόφασή της;

Ή διαπιστώθηκε απουσία προσφορών και εν συνεχεία εξεδόθη η απόφαση παράτασης, αντί να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός;

Τα ερωτήματα αυτά πρέπει να απαντηθούν με σαφήνεια, άλλως η διοικήτρια και το Δ.Σ. είναι εκτεθειμένοι και δημιουργούνται βάσιμες αμφιβολίες για την διαφάνεια του διαγωνισμού.

Εισπράττει με απευθείας αναθέσεις, αλλά απέχει από τον διαγωνισμό

Σοβαρά ερωτηματικά δημιουργούνται ακόμα και για την εταιρεία ΓΕΝ-ΚΑ, η οποία από τον περασμένο Μάρτιο αναλαμβάνει με απευθείας αναθέσεις τις υπηρεσίες των πλυντηρίων του νοσοκομείου Χίου.

Η αρχική εκδήλωση του ενδιαφέροντός της, τον Μάρτιο 2021, έγινε προφανώς επειδή θεωρούσε ελκυστική την αμοιβή και τους όρους παροχής των υπηρεσιών.

Το αυτό έγινε με την δεύτερη παράταση, το ίδιο και με την τρίτη, που αποφάσισε το Δ.Σ. στις 20 Αυγούστου 2021.

Με βάση, λοιπόν, τα ανωτέρω γιατί η ΓΕΝ-ΚΑ δεν κατέθεσε προσφορά συμμετοχής στον διαγωνισμό, όπως θα ήταν το λογικό και αναμενόμενο;

Ακολουθεί η απόφαση της διοικήτριας για την παράταση του διαγωνισμού

plintiria_12.8.2021

 

Ακολουθεί η από 20.8.21 απόφαση του Δ.Σ. για την νέα απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΓΕΝ-ΚΑ

plintiria_20.8.2021

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια