Με απευθείας ανάθεση θα μας αλλάξουν τα φώτα

Στην απευθείας ανάθεση των εργασιών αντικατάστασης καμένων λαμπτήρων στους ξύλινους στύλους δημοτικού φωτισμού, προχωρά ο Δήμος Χίου.

Οι περιοχές που θα εκτελεστούν οι εργασίες αυτές θα είναι οι πρώην δημοτικές ενότητες Χίου, Αγίου Μηνά και Καμποχώρων, με ξεχωριστή ανάθεση για κάθε μία από αυτές.

Σε αυτό του πλαίσιο θα εκτελείται αντικατάσταση λαμπτήρα ή και ντουϊ. Τα απαιτούμενα υλικά θα δίδονται από το Δήμο Χίου.

Για πληροφορίες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στο Δημαρχείο Χίου στην οδό Δημοκρατίας 2 στο γραφείο του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού κου Αναγνώστου Παναγιώτη ή να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του στο τηλέφωνο 2271350820.