Με υψηλή έκπτωση η επέκταση της οδού Χρήστου

Με υψηλή έκπτωση, της τάξης του 45,12%, αναδείχθηκε μειοδότης στο έργο της επέκτασης της οδού Χρήστου η εξ Αθηνών τεχνική εταιρεία ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε., αφήνοντας πίσω της και τις χιώτικες και τις άλλες εργοληπτικές επιχειρήσεις – εν συνόλω 14 – που πήραν μέρος στον διαγωνισμό.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, 1.780.000 ευρώ, η προθεσμία υποβολής των προσφορών έληξε την Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018, ενώ οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν το πρωί της Δευτέρας 5 Φεβρουαρίου 2018.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία των ενστάσεων και εν συνεχεία θα ανατεθεί το έργο, θα υπογραφεί η σύμβαση – κατά πάσα πιθανότητα εντός του Μαρτίου – και θα αρχίσουν οι εργασίες, οι οποίες σύμφωνα με την προκήρυξη θα διαρκέσουν 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Αναλυτικά, η κατάταξη και τα ποσοστά των εκπτώσεων που έδωσαν οι 14 διαγωνισθέντες για την ανάληψη του έργου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

xristou prosfores1

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Με την εκτέλεση του έργου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η επέκταση της δημοτικής οδού Ιωάννου Χρήστου σε μήκος 559 μ., μέχρι την οδό αεροπόρου Ροδοκανάκη, στην περιοχή της Φάρκαινας.

Το σύνολο των παρεμβάσεων οδοποιίας έχει τυπικό πλάτος 10,5 μ. και αναπτύσσεται στην ζώνη ανάμεσα στην περίφραξη του αεροδρομίου και το δυτικό όριο της υλοποιηθείσας απαλλοτρίωσης.

Για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων της οδού και της περιοχής κατασκευάζεται δίκτυο ομβρίων από σωληνωτούς αγωγούς HDPE, καθώς και από ανοικτούς και κλειστούς ορθογωνικούς αγωγούς από ωπλισμένο σκυρόδεμα και φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης.

Επίσης, το έργο περιλαμβάνει τα έργα ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης της συμβολής με την οδό αεροπόρου Ροδοκανάκη. Το τμήμα της οδού αεροπόρου Ροδοκανάκη από την συμβολή της με την Ιωάννου Χρήστου έως την λεωφόρο Ενώσεως θα διαμορφωθεί με νέα πεζοδρόμια και οδοφωτισμό.