Με κλήρωση η εισαγωγή των μαθητών στα πειραματικά σχολεία

Με ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 17 του Μάη θα επιλεγούν οι μαθητές που θα φοιτήσουν στα πειραματικά δημοτικά και νηπιαγωγείο που στη Χίο, είναι το 3ο πειραματικό Νηπιαγωγείο Χίου και το 2ο πειραματικό δημοτικό σχολείο Χίου.

Η διαδικασία για τα νηπιαγωγεία

Η επιλογή μαθητών/τριών για την εισαγωγή τους στην εισαγωγική τάξη (να φοιτήσουν ως προνήπια από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο),  θα γίνει με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση στις 17 Μαΐου.

Η συμμετοχή στην  κλήρωση δεν εξαρτάται από τον τόπο διαμονής των μαθητών.

Οι γονείς/κηδεμόνες παιδιών  που έχουν γεννηθεί το έτος 2020  (θα φοιτήσουν ως προνήπια τον ερχόμενo Σεπτέμβρη), μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της  Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) για εισαγωγή στο 3ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Χίου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  από τη διεύθυνση κατοικίας τους και τα όρια της σχολικής περιφέρειας του  Νηπιαγωγείου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 Οι γονείς/κηδεμόνες που ενδιαφέρονται για την εγγραφή του παιδιού τους στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο μας, οφείλουν πρώτα να  υποβάλλουν αίτηση εγγραφής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής  Διακυβέρνησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr κατά το χρονικό  διάστημα από 1 Μαρτίου έως 20 Μαρτίου 2024, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με τα  όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου που ανήκουν.

 Με  τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουν την εγγραφή του παιδιού τους στο Νηπιαγωγείο, σε περίπτωση που δεν  κληρωθούν στο 3ο  Πειραματικό Νηπιαγωγείο Χίου.

Στη συνέχεια, με την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (αναμένεται την 1η εβδομάδα Μαρτίου), μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονική  αίτηση για συμμετοχή στην κλήρωση για φοίτηση στο 3ο  Πειραματικό Νηπιαγωγείο Χίου, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης  της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). (Η πλατφόρμα αυτή είναι διαφορετική από την https://proti eggrafi.services.gov.gr) .

Η υποβολή αίτησης για τη συμμετοχή στην κλήρωση, δεν εξαρτάται από τον τόπο διαμονής των μαθητών. Μπορεί, οποιοσδήποτε γονέας επιθυμεί  να φοιτήσει το παιδί του στο Πειραματικό μας Νηπιαγωγείο,  να υποβάλλει αίτηση (ανεξαρτήτως της Διεύθυνσης κατοικίας του).

 Προβλέπεται, από και προς το Πειραματικό μας, δωρεάν μεταφορά των μαθητών που η κατοικία τους ειναι πλέον των 1200 μέτρων από αυτό. 

Για την έναρξη υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων καθώς και για κάθε  πληροφορία σχετική με τη φοίτηση στο Πειραματικό μας Νηπιαγωγείο,  μπορείτε να απευθύνεστε:

 – στο 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ (sch.gr) (τηλ. 22710 20525) και

 – στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου (sch.gr) (Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τηλ. 22710 81990).

Η διαδικασία για τα δημοτικά

Η κλήρωση των μαθητών αφορά στην εισαγωγική σχολική τάξη ανά βαθμίδα σχολείου.

 Η συμμετοχή στην κλήρωση δεν εξαρτάται από τον τόπο διαμονής των μαθητών. Μπορεί να υποβάλλει αίτηση εγγραφής του παιδιού του στην Α’ Τάξη του Πειραματικού Δημοτικού μας, κάθε γονέας/κηδεμόνας, ανεξαρτήτως της διεύθυνσης κατοικίας του.

Προβλέπεται μεταφορά των μαθητών από και προς τα Πειραματικά μας Σχολεία, εφόσον διαμένουν σε απόσταση άνω των 1200 μέτρων από αυτά.

Μαθητές/τριες που φοιτούν σε δημόσιο ή ιδιωτικό Νηπιαγωγείο και οι γονείς/κηδεμόνες τους επιθυμούν να εισαχθούν στο 2ο Πειραματικό Δημοτικό Χίου, τους εγγράφουν ΑΡΧΙΚΑ στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου στο οποίο ανήκουν χωροταξικά, κατά το χρονικό διάστημα 1-20 Μαρτίου 2024.

Στη συνέχεια υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), προκειμένου να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α μαθητής/τρια στη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή στο Πειραματικό Δημοτικό.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΑΥΤΗΣ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ),  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ (την επόμενη εβδομάδα) και θα ανακοινωθεί στις ιστοσελίδες:

–         της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) https://depps.minedu.gov.gr/,

–         του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Χίου 2dimchio’s blog (sch.gr)  και

–         της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου (sch.gr).

Μετά τη διεξαγωγή της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης (θα λάβει χώρα στις 17 Μαΐου) για την εισαγωγή στο Πειραματικό Δημοτικό, οι επιτυχόντες μαθητές εγγράφονται σε αυτό. Τα επιμέρους θέματα και διαδικασίες ρυθμίζονται με σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι και επιλαχόντες θα εγγραφούν στο Δημοτικό σχολείο που ανήκουν χωροταξικά και στο οποίο έχουν ήδη καταθέσει αίτηση και δικαιολογητικά εγγραφής.

Για περαιτέρω πληροφορίες,

-2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Χίου (τηλ. 22710-22411)

-Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Χίου (τηλ. 22710-81990, Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων)