Με μάσκες, πιστοποιητικά εμβολιασμού και rapid test οι εξετάσεις χειριστή πηδαλιούχου στο Λιμεναρχείο

Εξετάσεις προς απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για την διακυβέρνηση επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών θα πραγματοποιηθούν με πιστοποιητικά εμβολιασμού και με rapid test για τους ανεμβολιαστους στις 30 Νοεμβρίου 2021 στο λιμεναρχείο χίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις εξετάσεις είναι η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (22710-44433) , έως και δυο (02) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία των εξετάσεων.

  1. Οι Αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών τους , τα οποία δεν είναι εφοδιασμένα με την εν λόγω άδεια και συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα, για την υποβολή αίτησης συμμετοχής εξέτασης.
  2. Επισημαίνεται, ότι κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’αρίθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.69136 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5138Β΄/05-11-2021) , κατά τη διενέργεια των εξετάσεων θα πρέπει να τηρούνται τα κάτωθι:
  • Υποχρεωτική χρήση μάσκας.
  • Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου για κορονοϊό COVID-19 είτε με τη μέθοδο PCR είτε με ταχεία ανίχνευση αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test) για τους υποψηφίους. Υποψήφιοι και εξεταστές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19, φέρουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια