Με μηδέν έκπτωση αναθέτει ο Μηταράκης υπηρεσίες συμβούλου 6,2 εκατ. ευρώ

Γράφαμε στις 17 Νοεμβρίου 2020 ότι η εταιρεία PLANET Α.Ε. ανεδείχθη ως προσωρινή ανάδοχος για την «παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τις συμβάσεις κατασκευής δομών του άρθρου 8 του ν. 4375/2016», σύμφωνα με την από 13.11.2020 απόφαση του γενικού γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Πάτροκλου Γεωργιάδη, που αναρτήθηκε την ίδια ημέρα στην Διαύγεια.

Θέταμε δε πριν έξι ημέρες τα ερωτήματα πόσοι ακόμα συμμετείχαν στον διαγωνισμό αυτόν και ποιά ήταν η προσφορά του μειοδότη και αναδόχου.

Σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020, ο κ. Γεωργιάδης με νεώτερη απόφασή του κάνει δεκτό και το πρακτικό ΙΙΙ της επιτροπής του διαγωνισμού και κατακυρώνει το έργο στην PLANET, η οποία κερδίζει τον διαγωνισμό με προσφορά  5.000.000 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ, δηλαδή με ΦΠΑ 24% το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 6.200.000 ευρώ. Δηλαδή, όσο ήταν και ο προϋπολογισμός της προκήρυξης! Κι ήταν αυτή η προσφορά «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής», σύμφωνα με τη προηγούμενη απόφασή του.

Άρα, τα περί διαγωνισμού, ένας ακόμα μύθος του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη.

Αλλά και το τρίτο και τελευταίο (;) αυτό πρακτικό που ενέκρινε ο κ. Γεωργιάδης δεν αναφέρει τον αριθμό των εταιρειών που συμμετείχαν στον ιδιότυπο αυτό διαγωνισμό, δημιουργώντας βάσιμες υποψίες ότι οι διαγωνιζόμενοι ήταν ο εξής ένας…

Η απόφαση του Πάτροκλου Γεωργιάδη

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια