Με νομοθετική ρύθμιση η νομιμοποίηση του βιολογικού

Με νομοθετική ρύθμιση θα διευθετηθούν συνολικά και θα νομιμοποιηθούν όλες οι εγκαταστάσεις του δήμου Χίου στον αιγιαλό και την παραλία που δεν διαθέτουν αδειοδότηση.

Το παραπάνω προέκυψε ύστερα από συνάντηση του βουλευτή Χίου κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη με τη γενική γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας κα Πέρκα.

Κύριο αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε το ζήτημα των εγκαταστάσεων του δήμου Χίου στον αιγιαλό και την παραλία που δεν διαθέτουν αδειοδότηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού της Χίου. Το ζήτημα αυτό έθιγε και πρόσφατη ερώτηση του βουλευτή, επί της οποίας το αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών απάντησε πως διερευνά την πιθανότητα εκ νέου ενεργοποίησης της διαδικασίας νομιμοποίησης τέτοιων εγκαταστάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η γενική γραμματέας ενημέρωσε πως προκρίνει τη νομοθετική ρύθμιση ως κύριο μέσο συνολικής επίλυσης αυτών των χρόνιων ζητημάτων, τα οποία απασχολούν σημαντικό αριθμό δήμων της χώρας.

Η σχετική διάταξη έχει ήδη ετοιμαστεί και προγραμματίζεται η ένταξή της σε νομοσχέδιο αμέσως μετά την σύντομη παύση των εργασιών της Βουλής κατά τον Αύγουστο.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια