Με πλωτά αντιρρυπαντικά φράγματα θα σταματούν τις βάρκες των προσφύγων!

Με την χρήση πλωτών προστατευτικών φραγμάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης, θα επιχειρήσει ο στρατός να περιορίσει ή και να ανακόψει την είσοδο λέμβων με πρόσφυγες και μετανάστες στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο.

Για τον λόγο αυτό το ΓΕΣ έχει προκηρύξει διαγωνισμό προμήθειας ενός τέτοιου συστήματος, μήκους 2.700 μέτρων και εκτιμώμενης δαπάνης με τον ΦΠΑ 500.000 ευρώ.

Στον διαγωνισμό που έγινε σήμερα, Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020, προσκλήθηκαν τέσσερις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μόνον μία προσήλθε και κατέθεσε την προσφορά της.

Σύμφωνα με τους σκοπούς που αναγράφονται στην προκήρυξη, «η προμήθεια πλωτού προστατευτικού συστήματος (ΠΠΣ) με την τεχνική προδιαγραφή της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Ι» της παρούσας, θα περιορίσει και κατά περίπτωση θα αναστείλει την πρόθεση εισροών στον εθνικό χώρο, με σκοπό την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης μεταναστευτικής / προσφυγικής ροής, εξαιτίας της αδήριτης και επείγουσας ανάγκης ανάσχεσης των αυξημένων προσφυγικών ροών».

Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές, έτσι όπως αναγράφονται στην προκήρυξη, το πλωτό φράγμα πρέπει να έχει συνολικό ύψος τουλάχιστον 110 εκατοστά, εκ των οποίων τα 50 εκατ. πάνω από την θάλασσα και τα 60 εκατ. κάτω από την θάλασσα, ενώ θα μπορεί να διαθέτει φωτοσήμανση για να γίνεται αντιληπτή η παρουσία του.

Πάντως, τέτοια συστήματα χρησιμοποιούνται για να σταματήσουν την μεταφορά κάθε είδους επιπλεόντων απορριμμάτων στην θάλασσα ή σε λίμνες, ακόμα και για να σταματήσουν τις μέδουσες!

Στις δε τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης αναφέρεται ότι: «Το πλωτό προστατευτικό σύστημα με δίκτυ, θα πρέπει να παρέχει προστασία για την αντιμετώπιση επειγουσών και επιτακτικών αναγκών σε περιστατικά ρύπανσης συγκεκριμένης περιοχής θαλασσίου χώρου και εν γένει για την προστασία υδάτινων περιοχών (θάλασσα, λίμνες, ποτάμια), εγκαταστάσεων, χώρων, ακτών και ανθρώπων από επιπλέοντα απορρίμματα, πετρελαιοκηλίδες, φύκια, επικίνδυνες μέδουσες, επιπλέουσες χημικές ουσίες κ.ά.».

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια