Με προσοχή η κυκλοφορία στη Βενιζέλου

Με δυσκολία και με ιδιαιτέρως απαιτούμενη προσοχή θα γίνεται η κυκλοφορία επί της Βενιζέλου το Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018, εξαιτίας εκτέλεσης έργων επί της οδού.

“Παρακαλούνται οι πεζοί και οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους, στις παραπάνω οδούς, που θα γίνονται οι παρεμβάσεις του έργου και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που πιθανόν να δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση του έργου, σας γνωρίζουμε ότι θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για την ομαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων”, αναφέρει σχετική ανακοίνωση από τον Δήμο..

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια