Με τα καλαθάκια θα μεγαλώσει η ΔΙΑΝΟΧ!

Μια ακόμα αρμοδιότητα, έναν νέο τομέα ευθύνης, αποκτά η ΔΙΑΝΟΧ, στο πλαίσιο της εκπεφρασμένης πεποίθησης της διοίκησής της, καθώς και της δημοτικής αρχής ότι θα καταστεί μια μεγάλη εταιρεία, εξ ου και οι συνεχείς αναθέσεις έργων και μελετών, στις οποίες συχνά – πυκνά αναφερόμεθα.

Τώρα, αποκτά την ευθύνη για τα… καλαθάκια των κοινοχρήστων χώρων σε όλο το μήκος και πλάτος του νησιού, έργο το οποίο μέχρι πέρυσι είχε η υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Χίου και με την σειρά της το ανέθετε – λόγω δυσκολιών κυρίως τεχνικής φύσεως – σε εργολάβους-αναδόχους.

Από εφέτος, μετά και την σχετική τροποποίηση του καταστατικού της, το έργο αυτό («Αποκομιδή απορριμμάτων από καλαθάκια στους κοινόχρηστους χώρους») αναλαμβάνει η ΔΙΑΝΟΧ, έργο που της παραχώρησε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Παναγιώτης Αναγνώστου, μετά από ανάλογη εισήγηση – όπως αναφέρει στον astraparis.gr – των υπηρεσιακών παραγόντων της υπηρεσίας καθαριότητας.

Υποστηρίζει, συγκεκριμένα, ότι κάθε χρόνο εδημιουργούντο προβλήματα πληρωμής των εργολάβων, λόγω αντιρρήσεων του ελεγκτικού συνεδρίου, οπότε και αποφασίσθηκε τροποποίηση του προϋπολογισμού του δήμου Χίου και μεταφορά του σχετικού κονδυλίου στην ΔΙΑΝΟΧ, η οποία με την σειρά της θα αναθέσει – με τις γνωστές διαδικασίες των απευθείας αναθέσεων, άραγε; – σε ιδιώτες εργολάβους το συγκεκριμένο έργο.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΙΑΝΟΧ στην σημερινή, Πέμπτη 30 Απριλίου 2020, απόφασή του (δια περιφοράς) ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις σχετικές μελέτες, καθώς και τα ποσά για τρεις εργολαβίες (Νότια Χίος, Κεντρική Χίος, Βόρεια Χίος) και προφανώς σε επόμενη φάση θα γίνουν οι απευθείας αναθέσεις.

Το συνολικό κόστος, όπως επισημαίνει ο κ. Αναγνώστου παραμένει το ίδιο, το οποίο είναι της τάξης των περίπου 35.000 ευρώ για όλο το νησί.

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια