Με τρεις ειδικότητες ξεκίνησαν οι εγγραφές στην ΕΠΑΣ μαθητείας Χίου

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στην ΕΠΑΣ μαθητείας Χίου της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), στην οποία κατά το προσεχές σχολικό έτος 2024-2025 θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες: Βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Δικαίωμα εγγραφής στην Α’ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι:

– Κατέχουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον γυμνασίου ή άλλο ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών.

– Έχουν γεννηθεί τα έτη 1995 έως 2009.

– Βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την εγγραφή τους και σε όλη την διάρκεια της φοίτησης στην ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους παρέχονται καθημερινά στην ΕΠΑΣ Χίου και στα τηλέφωνα 22710 42240, 22710 29531 και 22710 20065 και στο mail [email protected] | [email protected] ] .