Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις γιατρών για τα ΚΥΤ Χίου, Λέσβου και Σάμου

Προκηρύχθηκε από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η πρόσληψη έξι γιατρών, οι οποίοι θα στελεχώσουν τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης Χίου, Λέσβου και Σάμου (δύο στο κάθε ΚΥΤ) και θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα ειδικά διαμορφωμένα ιατρεία που βρίσκονται έξω από τα ΚΥΤ.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά γιατρούς ειδικοτήτων παθολογίας, γενικής ιατρικής, καρδιολογίας και παιδιάτρους, οι οποίοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα ειδικά διαμορφωμένα ιατρεία που βρίσκονται έξω από τα ΚΥΤ Λέσβου, Χίου και Σάμου.

Η   διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους τέσσερις μήνες και ο μηνιαίος μισθός έχει καθορισθεί στις 2.500 ευρώ μικτά.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 6η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : [email protected] για το σύνολο των υπηρεσιών, επί ποινής αποκλεισμού.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: 22513 52103 ή   22513 52120 ή 22513 52122.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

prosklisi_giatroi