Μειώθηκε σε δύναμη και χωρητικότητα τον Αύγουστο ο εμπορικός στόλος

Μείωση 1,7% σημείωσε η δύναµη του ελληνικού εµπορικού στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω τον µήνα Αύγουστο 2015 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη δύναµη του Αυγούστου 2014, έναντι µείωσης 2,4% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εµπορικού στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον µήνα Αύγουστο 2015 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη χωρητικότητα του Αυγούστου 2014, παρουσίασε µείωση 1,5%, έναντι αύξησης 1,% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

ploia 8_2015