Μέσω των σχολικών επιτροπών πρόσβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όλους

Να μην αποκλειστεί κανένα παιδί από τη διαδικασία της μάθησης, εκφράζει με ανακοίνωση της η Ένωση Γονέων Χίου, ζητώντας άμεσα να ληφθεί μέριμνα από το Δήμο Χίου ή οποιοδήποτε άλλο φορέα , ώστε να διασφαλιστεί ή πρόσβαση σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς σε εξοπλισμό και υπηρεσίες διαδικτύου.

Έχει προταθεί ήδη από φορείς και μεμονομένα άτομα της εκπαιδευτικής κοινότητας και πιστεύουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να μην οδηγηθούμε σε αποκλεισμό παιδιών από τη μάθηση. Τρόποι και πόροι υπάρχουν ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία μέσω των σχολικών επιτροπών σε συνεργασία με τα σχολεία που γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών τους .

Εξάλλου πρέπει παράλληλα με τις ενέργειες για την εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση να ληφθούν από το κράτος και άλλα μέτρα , όπως ενδεικτικά μείωση διδακτικής ύλης , ώστε να βοηθήσουν στην ορθότερη διαχείριση του έργου, εκπαιδευτικών και μαθητών, που καλούνται να φέρουν εις πέρας σε πολύ δύσκολες συνθήκες με μεγάλη , εκτός των άλλων, ψυχολογική πίεση σε συνθήκες εγκλεισμού κατ΄οικον .

Με δεδομένη την αβεβαιότητα των επόμενων εβδομάδων, ως προς την εξέλιξη της πανδημίας, ελπίζουμε στην γρήγορη ανταπόκριση των αρμοδίων ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος πλησιάζοντας προς το τέλος της σχολικής χρονιάς”  αναφέρει η ανακοίνωση.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια