Μετά το… ορεκτικό και τρίμηνη σύμβαση για την καθαριότητα του νοσοκομείου Χίου – Πάλι με αυξημένο ΦΠΑ 24%

Η πρώτη απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας για περίοδο 14 ημερών στο νοσοκομείο Χίου στην εταιρεία ΓΕΝ-ΚΑ ήταν απλώς η αρχή για την διοίκηση του νοσοκομείου Χίου, καθώς η κα Ελένη Κανταράκη προετοιμάζει με ταχείς ρυθμούς την επόμενη, που αυτή τη φορά θα είναι τρίμηνης διάρκειας και φυσικά ανάλογης δαπάνης.

Συγκεκριμένα και με δεδομένο ότι με την παράταση (λόγω προσφυγών) του προκηρυχθέντος διαγωνισμού δεν πρόκειται να προκύψει ανάδοχος πριν από τον Απρίλιο του 2022, η κα Κανταράκη με χθεσινή, Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021, απόφασή της συγκροτεί επιτροπή για να… διαπραγματευθεί την νέα ανάθεση.

Στην απόφαση δεν διευκρινίζεται αν θα γίνει ανοικτή πρόσκληση ή πρόσκληση περιορισμένου αριθμού ενδιαφερομένων εταιρειών, για να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους και από αυτές μετά από διαπραγμάτευση θα προκύψει ανάδοχος.

Ωστόσο, εκείνο που εξακολουθεί να έχει ενδιαφέρον και να προκαλεί πλείστα όσα ερωτηματικά, είναι το γεγονός ότι η κα Κανταράκη επιμένει να ορίζει το ποσοστό του ΦΠΑ για τις υπηρεσίες καθαριότητας σε ποσοστό 24%, όπως και στην προηγούμενη απευθείας ανάθεση στην ΓΕΝ-ΚΑ.

Στο προηγούμενο ρεπορτάζ μας είχαμε επισημάνει ότι ο παραταθείς διαγωνισμός έχει προκηρυχθεί με ποσοστό ΦΠΑ 17% και σωστά, αφού στη Χίο εφαρμόζονται τα μειωμένα ποσοστά και ουδείς λόγος φαίνεται να υπάρχει για να μην ισχύσει αυτό το ποσοστό και στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων, από την προετοιμαζόμενη νέα τρίμηνη ανάθεση ποσού 189.000 ευρώ, με ποσοστό ΦΠΑ 24% (αντί του κανονικού 17%) το νοσοκομείο Χίου θα καταβάλει επιπλέον ποσό 13.230 ευρώ., που αντιστοιχεί στην διαφορά μεταξύ 17% και 24% ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό πρέπει να προστεθεί και εκείνο (1438 ευρώ) της πρώτης (14ήμερης απευθείας ανάθεσης), καθώς και τυχόν άλλων που είναι πιθανόν να ακολουθήσουν μετά την εκπνοή του τριμήνου.

Ακολουθεί η νέα από 23.12.2021 απόφαση της κας Κανταράκη με τον ΦΠΑ 24%

kathariotita_trimini 23.12.2021