Μεταπτυχιακό στον τουρισμό

Θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 προκηρύσσει και καλεί σε διαδικτυακή παρουσίαση την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 και ώρες 18:00 – 20:00, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας” του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση και η συστηματική εξειδίκευση των φοιτητών και φοιτητριών πάνω στον τουρισμό και ειδικότερα σε θέματα στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης και διοίκησης μονάδων φιλοξενίας. Μέσα από τη μελέτη και τη διεπιστημονική ανάλυση των θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων των διαφόρων επιστημονικών κλάδων όπως είναι τα Οικονομικά, η Κοινωνιολογία, η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, οι Επιστήμες του Περιβάλλοντος, η Περιφερειακή Ανάπτυξη, η Πληροφορική και το Μάρκετινγκ, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αποκτούν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο προκειμένου να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα και τη συνθετότητα του τουριστικού φαινομένου, διευρύνοντας τις γνώσεις τους, οξύνοντας την κριτική τους ικανότητα, διαμορφώνοντας μια πολύ-επιστημονική άποψη για τα τουριστικά θέματα και θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανέλιξη.

Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχει τις ακόλουθες Κατευθύνσεις: «Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης» και «Διοίκηση Φιλοξενίας-Hospitality», με χρονική διάρκεια φοίτησης τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με συνδυασμό εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαίδευσης.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/, μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., κα. Ευαγγελία Γεραζούνη (2271035322, [email protected])  και στον ιστότοπο https://tourism-pms.aegean.gr 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια