Μεθοδεύεται η ανάθεση σε ιδιώτη της σίτισης και φύλαξης του νοσοκομείου Χίου

Αναπότρεπτο φαίνεται προσώρας το ενδεχόμενο να περάσουν σε χέρια ιδιωτών οι τομείς εστίασης – σίτισης και φύλαξης του νοσοκομείου Χίου κατά το πρότυπο των υπηρεσιών καθαριότητας, για τις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού.

Για τους δύο αυτούς τομείς το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου Χίου είχε αποφασίσει τον περασμένο Μάρτιο την διενέργεια διαγωνισμών, ωστόσο από τις οικονομοτεχνικές μελέτες που έγιναν προέκυψε ότι αποτελεί συμφερότερη για το νοσοκομείο λύση η απασχόληση υπαλλήλων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου από την ανάθεση των υπηρεσιών σε ιδιώτη. Συγκεκριμένα, το κόστος για τον ιδιώτη υπολογίσθηκε σε επιπλέον περίπου 60.000 ευρώ ετησίως, σε σύγκριση με την απασχόληση εργαζομένων ΣΟΧ.

Με βάση αυτό το σκεπτικό, η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου απευθύνθηκε στις αρχές Αυγούστου στο υπουργείο Υγείας και στην 2η ΥΠΕ, προκειμένου να πάρουν έγκριση πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού, περίπου 20 άτομα και για τους δύο τομείς, δεδομένου ότι οι υφιστάμενες συμβάσεις λήγουν τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Μέχρι σήμερα ουδεμία απάντηση έχει σταλεί, καθυστέρηση που εκτιμάται ότι σηματοδοτεί την προσφυγή στην λύση του ιδιώτη και μάλιστα αρχικά με απευθείας ανάθεση, δεδομένου ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πλέον πολύ περιορισμένα για την διενέργεια διαγωνισμού.

Άλλωστε, η επιλογή των ιδιωτών για τη παροχή των υπηρεσιών αυτών, καθώς και της καθαριότητας, αποτελεί κεντρική επιλογή της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, κάτι που ευθέως είχε παραδεχθεί ο κ. Θάνος Πλεύρης κατά την επίσκεψή του στη Χίο, στις αρχές του περασμένου Ιουνίου.