Μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τον καύσωνα συνιστά το υπουργείο Εργασίας

Εν όψει των αναμενόμενων ακραίων καιρικών συνθηκών, το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπενθυμίζει ότι έχει εκδοθεί, όπως κάθε χρόνο, σχετική εγκύκλιος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, που περιλαμβάνει τη λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων εκ μέρους των επιχειρήσεων για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης και την προστασία των εργαζομένων που  εργάζονται σε συνθήκες καύσωνα.

Ειδικά, σε ό,τι αφορά τις ευαίσθητες κατηγορίες εργαζομένων που απασχολούνται σε υπαίθριες εργασίες ή σε δραστηριότητες υψηλής θερμικής καταπόνησης, οι αντίστοιχοι εργοδότες καλούνται να εφαρμόσουν τις σχετικές κατευθύνσεις και υποδείξεις της εγκυκλίου, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τυχόν προστατευτικές ρυθμίσεις παλαιότερων συλλογικών συμβάσεων, ακόμη και αν αυτές δεν είναι σήμερα σε ισχύ.