«Μικρή ΑΕΝ» το ΕΠΑΛ Οινουσσών

Δύο νέοι προσομοιωτές GMDSS (Global Maritime Distress & Safety System) και Υγρού φορτίου τοποθετήθηκαν στο ΕΠΑΛ Οινουσσών.

Οι προσομοιωτές επιτρέπουν στους μαθητές να εκπαιδευτούν σε ρεαλιστικές συνθήκες, διαχειριζόμενοι επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης κι ασφάλειας στη θάλασσα. Οι μαθητές αποκτούν πρακτική εμπειρία στη χρήση του εξοπλισμού GMDSS, κατανοούν τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και βελτιώνουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους σε κρίσιμες καταστάσεις. Αυτή η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των ναυτικών και την αποτροπή ατυχημάτων στη θάλασσα.

Παράλληλα, οι προσομοιωτές Υγρού Φορτίου επιτρέπουν στους μαθητές να εκπαιδευτούν στη διαχείριση και τη μεταφορά υγρών φορτίων, όπως το πετρέλαιο και τα χημικά. Μέσα από την προσομοίωση ρεαλιστικών συνθηκών, οι μαθητές εξοικειώνονται με τις διαδικασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφοράς, καθώς και με τα συστήματα ασφαλείας που απαιτούνται για την πρόληψη διαρροών και ατυχημάτων. Η εκπαίδευση αυτή εξασφαλίζει ότι οι απόφοιτοι θα είναι πλήρως εξοπλισμένοι για να διαχειρίζονται υγρά φορτία με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Η εγκατάσταση αυτών των προσομοιωτών ενισχύει τη δυνατότητα του ΕΠΑ.Λ. να προσφέρει δευτεροβάθμια ναυτική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις της ναυτιλίας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΕΠΑ.Λ Οινουσσών από τη νέα σχολική χρονιά θα διαθέτουν το προνόμιο ν’ αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ναυτικής βιομηχανίας και να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία ως επαγγελματίες ναυτικοί. Επιπλέον, η χρήση προσομοιωτών μειώνει τους κινδύνους και τα κόστη της πραγματικής εκπαίδευσης στη θάλασσα, ενώ παράλληλα προσφέρει ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον μάθησης.