Μνημόνιο συνεργασίας Επιμελητηρίου Χίου με το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Επισημοποιήθηκε με την υπογραφή μνημονίου, η συνεργασία και αλληλοπροώθηση του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου με το Επιμελητήριο της Χίου, με πρώτο επιτυχημένο βήμα τη διοργάνωση,  σεμιναρίου με θέμα: “TradeUSA Workshop: Prepare-Plan-Execute”.

Με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, ο στόχος είναι, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων όπως:

  • Οργάνωση τόσο κλαδικών όσο και μεικτών επιχειρηματικών αποστολών στις ΗΠΑ που σκοπό έχουν συναντήσεις διεύρυνσης ενδιαφέροντος και συνεργασίας (match making) μεταξύ των μελών των αποστολών αυτών και εκπροσώπων Αμερικανικών ομολόγων επιχειρήσεων.
  • Συμμετοχή Ελληνικών επιχειρήσεων σε κλαδικές ή/και γενικές εκθέσεις προϊόντων και υπηρεσιών στις ΗΠΑ με σκοπό την προώθησή τους στη μεγάλη Αμερικανική αγορά.
  • Οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και άλλων συναντήσεων στις ΗΠΑ με σκοπό την προβολή των δυνατοτήτων της Ελληνικής οικονομίας και της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής ξένων επενδύσεων και ως κέντρου για την ανάπτυξη ξένων και μεικτών επενδύσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων στις υπόλοιπες χώρες της ΝΑ Ευρώπης.
  • Οργάνωση συναντήσεων με εξέχουσες όσο και διεθνείς προσωπικότητες στις ΗΠΑ περιλαμβανομένων και Ελληνικών ομογενειακών παραγόντων με σκοπό τη δημιουργία κλίματος επιχειρηματικής συνεργασίας και την προβολή της Ελλάδας ως στρατηγικού επιχειρηματικού συνεταίρου των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια