Μνημόνιο συνεργασίας Επιμελητηρίου και Πανεπιστημίου

Σε μια «δύσκολη» φάση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  λόγω της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης υπεγράφη σήμερα Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021,  στα γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Χίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι στόχοι του Μνημονίου Συνεργασίας είναι:

  • H ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών δράσεων (όπως π.χ. σεμινάρια κατάρτισης) σε αντικείμενα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, τα οποία πραγματοποιούνται μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ. Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όταν απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4485/2017.
  • H ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών.
  • H οργάνωση κοινών εθνικών και διεθνών συνεδρίων.
  • H υποδοχή, από το Επιμελητήριο πρακτικά ασκούμενων φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  • Η συμμετοχή εκπροσώπου της διοίκησης του Επιμελητηρίου Χίου στην εξωτερική συμβουλευτική επιτροπή (external advisory council) του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η Πρυτάνισσα κ. Χρυσή Βιτσιλάκη και ο Καθηγητής κ. Μανώλης Χριστοφάκης και εκ μέρους του Επιμελητηρίου Χίου, ο Πρόεδρος κ. Παντελής Λεγάτος .

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια