Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η ΕΜΧ

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων) και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων, όπως:

  • H ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αντικείμενα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
  • H υποδοχή από την ΕΜΧ πρακτικά ασκούμενων φοιτητών / φοιτητριών του ΤΔΕ.
  • Η συνεργασία των ερευνητικών εργαστηρίων του ΤΔΕ με τις ερευνητικές δομές της ΕΜΧ και η ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
  • H συνδιοργάνωση εθνικών και διεθνών συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων.
  • Η δυνατότητα στους φοιτητές / φοιτήτριες του ΤΔΕ να εκπονούν διπλωματικές ή διδακτορικές διατριβές, σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
  • Η συμμετοχή εκπροσώπου της διοίκησης της ΕΜΧ στην εξωτερική συμβουλευτική επιτροπή (external advisory council), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης, του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Με το μνημόνιο συνεργασίας προωθείται η στενότερη διασύνδεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την τοπική ανάπτυξη και ειδικότερα με τον βασικό προωθητικό κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της παραγωγικής δομής της Χίου, τη μαστίχα.

Το μνημόνιο υπεγράφη από τον πρόεδρο του ΤΔΕ και συντονιστή εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Μανώλη Χριστοφάκη και από την πλευρά της ΕΜΧ από τον πρόεδρο κ. Γεώργιο Τούμπο και τον διευθυντή έρευνας και ανάπτυξης και συντονιστή εκ μέρους της ΕΜΧ κ. Ηλία Σμυρνιούδη.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια