Μόνιμη επαναφορά μειωμένου συντελεστή στα νησιά ζητά η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου

Τη μόνιμη επαγαφορά του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του βορείου Αιγαίου ζητά με επιστολή της στον Πρωθυπουργό, τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και τους υπουργό και υφυπουργό  Οικονομικών, η ΠΕΔ Βορείου αιγαίου.

Στην επιστολή η ΠΕΔ αφού περιγράφει τις παροχές που δίνονται από την κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, σημειώνει ότι «Είναι, πιστεύουμε η ώρα, για την επαναφορά – με μόνιμο χαρακτήρα – της μείωσης του ΦΠΑ στα νησιά, όπως άλλωστε μόνιμο χαρακτήρα έχουν και όλα τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί.

Τα επιχειρήματα για την αναγκαιότητα επαναφοράς του μέτρου των μειωμένων συντελεστών σας έχουμε παρουσιάσει, με επανειλημμένες παρεμβάσεις μας, θίγοντας ιδιαίτερα το ζήτημα της λανθασμένης συσχέτισης του ΦΠΑ με τα μεγέθη των προσφυγικών ροών προς τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, δεδομένου ότι τα προβλήματα που απορρέουν από την νησιωτικότητα είναι πολύ ευρύτερα και έχουν διαρθρωτικό χαρακτήρα».

Για ακόμη μια φορά η ΠΕΔ σημειώνει ότι το δημοσιονομικό κόστος από αυτή τη ενέργεια είναι χαμηλό ενώ αντίθετα το όφελος για τα νησιά σημαντικό όπως σημαντική είναι και μια έμπρακτη αναγνώριση της νησιωτικότητας.

«Είναι πιστεύουμε η ώρα, τώρα που η δημοσιονομική κατάσταση το επιτρέπει, και δεδομένου ότι σύμφωνα με την από 22-1-2019 Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το δημοσιονομικό κόστος από την διατήρηση των μειωμένων συντελεστών στα νησιά Λέσβο, Σάμο, Χίο, Κώ και Λέσβο προσδιορίζεται μόλις στα 16,3 εκατομμύρια ευρώ εξαμηνιαίως, δηλαδή πολύ μικρό σε σχέση με τα πλεονάσματα που επιτεύχθηκαν, να προχωρήσει η Κυβέρνηση σε θεσμοθέτηση μόνιμων μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, για όλα τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η παραπάνω ρύθμιση θα αποτελεί μια έμπρακτη τήρηση της συνταγματικής επιταγής για την αναγνώριση της νησιωτικότητας».

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια