Μονώθηκε η ταράτσα στην μικρή πισίνα του Κολυμβητήριου

Εξασφαλίζοντας πόρους και εργατοώρες το Νομικό Πρόσωπο με το δικό του προσωπικό ολοκλήρωσε τη μόνωση της ταράτσας της  οροφής της μικρής  υδατοδεξαμενής του Ιωνικού Κολυμβητηρίου η οποία αν και είχε πραγματοποιηθεί  προ τετραετίας περίπου , παρουσίαζε σημαντικές αστοχίες με αποτέλεσμα την εισροή νερών από τις βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

«Προχωράμε σε εργασίες επισκευών και συντήρησης σε όλες μας  τις εγκαταστάσεις με απώτερο σκοπό την ασφαλή χρήση τους από τους συμπολίτες μας. Προτεραιότητα μας η ασφάλεια και η υγιεινή των δομών μας λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών”, δήλωσε ο Πρόεδρος ΝΠΔΔ Δήμου Χίου Γιάννης Μανάρας.