Μπαίνει «κόφτης» στο σύστημα αναστολών συμβάσεων εργαζομένων: Ποιες επιχειρήσεις αποκλείονται από το μέτρο

Με ένα νέο τρόπο θα λειτουργήσει στο εξής το σύστημα αναστολών συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις. Η ΚΥΑ που συνυπογράφουν ο υπουργός Εργασίας κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο αν. Υπουργός Οικονομικών κ.Θόδωρος Σκυλακάκης φέρνει μια σημαντική αλλαγή. Συγκεκριμένα, εισάγεται η ρήτρα του τζίρου, με την οποία αρκετές επιχειρήσεις θα αποκλειστούν από τη δυνατότητα χρήσης του μέτρου των αναστολών συμβάσεων εργαζομένων.

Το πρώτο σκέλος της υπουργικής απόφασης εστιάζει στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή, για τις οποίες δεν επέρχεται καμία αλλαγή. Το σημείο της ΚΥΑ αναφέρει:

«Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Επικράτεια, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα σχετικά παραρτήματα της παρούσας, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον μήνα Μάρτιο 2021».

Πώς θα λειτουργεί ο «κόφτης» στις αναστολές συμβάσεων
Στο δεύτερο κεφάλαιο της απόφασης αποκαλύπτεται ο νέος «κόφτης» που αφορά τις πληττόμενες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να «βγάζουν» εργαζόμενους σε αναστολή επιχειρήσεις που είχαν αύξηση τζίρου στο διάστημα Απριλίου 2020-Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Το επίμαχο σημείο της απόφασης:

«Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα σχετικό παράρτημα της παρούσας, οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ και έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που τηρεί η ΑΑΔΕ, δύνανται κατά τον μήνα Μάρτιο και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαρτίου 2021:

Να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή και β. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021»

Οπως εξήγησε στο MEGA ο σύμβουλος εργασιακών θεμάτων Βασίλης Πρασσάς, υπολογίζεται ότι περί τις 80.000 επιχειρήσεις θα χάσουν τη δυνατότητα των αναστολών συμβάσεων εργασίας. Ο κ. Πρασσάς υποστήριξε ότι θα ήταν πιο δίκαιο αν λαμβανόταν υπόψιν η κερδοφορία και όχι ο κύκλος εργασιών (τζίρος).
Πηγή: iefimerida.gr