Να δοθεί παράταση για τις δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου στο Βόρειο Αιγαίο