Ναυαγοσώστες προσλαμβάνει ο δήμος Χίου για τέσσερις παραλίες

Εννέα ναυαγοσώστες θα προσλάβει ο δήμος Χίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών μηνών, για την φύλαξη των λουομένων στις  πολυσύχναστες παραλίες Αγίας Φωτεινής, Κώμης, Καρφά και Μπέλλα Βίστα.

Ο ένας εξ αυτών θα εκτελεί χρέη χειριστή μηχανοκίνητου ταχύπλοου σκάφους κι άλλος ένας θα είναι συντονιστής – επόπτης κατηγορίας Δ.Ε., κάτοχος άδειας ναυαγοσώστη επί τρία τουλάχιστον έτη.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο πρωτοκόλλου του δήμου Χίου (Δ/νση: Δημοκρατίας 2 τηλ: 22713 50809 και 22713 50823) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018. 

Απαραίτητα προσόντα πρόσληψης:

– Για τους ναυαγοσώστες είναι τα εξής: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία λιμενική αρχή.

– Για τον συντονιστή – επόπτη είναι τα εξής: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία λιμενική αρχή, η δε κατοχή της άδειας να είναι τουλάχιστον τριών ετών.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια