Νέα επιχείρηση copy / paste για τις τεχνικές προδιαγραφές καθαριότητας του νοσοκομείου Χίου

Νέα πενταμελή επιτροπή, η πρώτη, η παλιά, για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για το έργο της καθαριότητας του νοσοκομείου Χίου συγκροτήθηκε με απόφαση της διοικήτριας κας Ελένης Κανταράκη, που αναρτήθηκε την Διαύγεια σήμερα Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022.

Στόχος είναι η διακήρυξη του έργου να συμμορφωθεί σε όσα προβλέπει η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με την οποία ακυρώθηκε η διακήρυξη, άρα και ο διαγωνισμός.

Στην επιτροπή μετέχουν τα ίδια μέλη που συμμετείχαν και στην πρώτη (από 22/3/2021) επιτροπή που συνέταξε τις προδιαγραφές, πλην – όμως – αυτές πετάχθηκαν στον κάλαθο των αχρήστων και εκπονήθηκαν εν μιά νυκτί νέες, από άλλη – αυτή τη φορά τριμελή – επιτροπή, στην οποία πλην του προέδρου (αυτός είναι αμετακίνητος) τα άλλα δύο μέλη ήταν νέα.

Στην δεύτερη περίπτωση, οι τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν από την μιά μέρα στην άλλη, αφού φαίνεται ότι επί της ουσίας εκείνο που άλλαξε ήταν ο αριθμός των αναγκαίων κατά την έκθεση εργαζομένων σε 37, από 25 που ήταν στην πρώτη και συνακόλουθα και ο προϋπολογισμός, που εκτινάχθηκε από τις 529.074 ευρώ στις 884.520 με τον ΦΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η διαδικασία εκπόνησης των τεχνικών προδιαγραφών ακολουθεί την μέθοδο copy / paste (αντιγραφή / επικόλληση) η δε παρουσία των μελών και τόσων σε αριθμό έχει μάλλον τυπικό ή και διακοσμητικό χαρακτήρα. Και μάλλον εξ αυτού του λόγου ακυρώθηκε η διακήρυξη από την ΑΕΠΠ, που ως φαίνεται δεν χρειάστηκε να μπει στην ουσία των ενστάσεων της εταιρείας που είχε προσφύγει.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια